Úsmevy na stránkach kníh

Úsmevy na stránkach kníh

Termín: 29.9.2023, 09:30

Tak, ako sa už stalo dobrým zvykom, aj tento rok našu knižnicu navštívi český autor a ilustrátor Adolf Dudek. Keďže jeho besedy a vystúpenia rozdávajú radosť plným priehrštím, rozhodli sme sa ich ponúknuť čo najväčšiemu počtu mladých čitateľov priamo v školách. Tešíme sa na 29. september 2023 o 9.30 hod. na ZŠ Energetikov a o 11.00 hod. na ZŠ Malonecpalská v Prievidzi. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Podujatie z verejných zdrojov  podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia

Miesto konania

ZŠ Eenregtikov, ZŠ Malonecpalská

Zabezpečuje

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

Organizátor

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi