Podujatia

Informácie o pripravovaných podujatiach:

Podujatia, divadelné akcie, dramatizácie ale i vernisáže Hornonitrianska knižnica v Prievidzi organizuje vo svojich priestoroch na Záhradníckej ul.21. Pre študentov a širokú verejnosť organizuje úsek práce s dospelými čitateľmi: stretnutia so spisovateľmi, besedy, literárne pásma, vedomostné kvízy, informačné prípravy pre študentov a cyklické podujatia so zdravotne znevýhodnenými. Podujatia rôzneho charakteru a pre rôzne vekové skupiny detí sa uskutočňujú buď v úseku práce s deťmi a mládežou do 15 rokov, alebo v divadielku HNKPD, vybavenom modernou audiovizuálnou technikou v príjemnom, pre deti farebnom prostredí.

Podrobné kontaktné informácie, zodpovedný zamestnanec:

úsek práce s deťmi a mládežou do 15 rokov: odborná knihovníčka Mgr. Miroslava Melicherčíková
úsek práce s dospelými čitateľmi: odborná knihovníčka Mgr. Dominika Bullová

 

  

19.3.2010
22.3.2010 - 28.3.2010
3.2.2010
16.2.2010 - 16.2.2010
Charlie a továreň na čokoládu

Stretnutie so žiakmi 4.A ZŠ mariánska - rozprávanie o príbehoch spisovateľa Roalda Dahla - Charlie a továreň na čokoládu - nie všetky ľudské vlastnosti sú milé a pekné. Čo s tým???

26.2.2010
8.2.2010
Píšem, píšeš, píšeme

Literárna súťaž...

3.2.2010
4.2.2010 - 4.2.2010
O rozprávkach

Stretnutie so žiakmi ZŠ malonecpalská a rozprávanie o rozprávkach.

3.2.2010
3.2.2010 - 3.2.2010
Ahoj, milý február!

Pravidelné stretnutie s deťmi MŠ Mišíka, rozprávanie o mesiaci, v ktorom o karnevalové masky nie je núdza:-) - karneval pre deti.

12.11.2009
15.12.2009, 10:00
11.12.2009
14.12.2009, 12:00
Juraj Jánošík

Podujatie určené žiakom ZŠ Rastislavova - o najznámejšom slovenskom zbojníckom kapitánovy Jurovi Jánošíkovi a jeho dobrodružstvách.

9.12.2009
14.12.2009, 10:00
Vianočné prekvapenia

Cyklické podujatie určené pre deti MŠ Cyrila o "Vianočných prekvapeniach":-)

9.12.2009
10.12.2009, 12:30
Bol tu Mikuláš?

Cyklické podujatie pre deti MŠ Mišíka o tom, či niečo nechal v knižnici "Mikuláš"

9.12.2009
10.12.2009, 09:30
Karl May - veľmajster dobrodružnej romantiky

Podujatie určené žiakom 7. ročníka ZŠ Malonecpalská. Rozprávanie a čítanie o indiánoch Karla Maya, ich dobrodružných výpravách a pokrvných priateľstvách.