Nákup kníh podporených Fondom na podporu umenia

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi využíva možnosť osloviť Fond na podporu umenia so žiadosťou o priznanie finančných prostriedkov na nákup literatúry pre našich čitateľov. Snažíme sa každý rok podať projekt na akvizíciu, a tým umožniť rozšírenie knižničného fondu o nové tituly. Fond knižnice je univerzálny, preto nakupujeme literatúru z rozmanitých oblastí záujmu čitateľov a pre všetky vekové kategórie. Každá kniha zakúpená z prostriedkov Fondu na podporu umenia je označená charakteristickou pečiatkou.