Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Hornonitrianskej knižnbice v Prievidzi