Mám básničku na jazýčku 2015

Podujatie Mám básničku na jazýčku sa, ako vždy, nieslo vo veľmi milej nálade. V úvode čarodejka Dorka privítala deti ako smetí a všetky si ich chcela zobrať domov. Prehovorili sme ju, aby si aspoň vypočula ich krásne hlásky. Podujatia sa zúčastnili škôlky MŠ Benického, MŠ Clementisa, MŠ sv. Cyrila, MŠ Dobšinského, MŠ Krmana, MŠ Malonecpalská, MŠ Matušku, MŠ Športová, SSŠ ul. Ondrejova – E škola. Publikum okrem rodičov, starých rodičov dopĺňali deti Materskej škôlky sv. Cyrila.