Mám básničku 2011...

To ste ešte nevideli! Toľko malých, ale nadaných detí pohromade. Vykľuli sa z nich šikovní recitátori a rozprávači, ktorí sa nedali zastrašiť ani porotou, ani bosorkou, ktorá ich podujatím sprevádzala. Všetci sa snažili, čo im sily stačili. Víťaz bol síce iba jeden, ale spokojné odchádzali snáď všetky deti, aj ich pani učiteľky.