"Letovanie" v knižnici

Na každý prázdninový pondelok sme si pre malých čitateľov prichystali niečo pekné, zaujímavé, tvorivé, inšpiračné, smiešne i poučné. Pani knihovníčky z detského oddelenia sa už dávno pred prázdninami tešili, čo všetko budú s deťmi "vyvádzať". Prichystali sme krátku prehliadku umenia našich "detskárok".