Krémové rozprávky

Tieto rozprávky boli určené našim najmenším - škôlkarom z MŠ Piaristickej spojenej školy F. Hanáka a z MŠ Nábrežie sv. Cyrila. Spoločnosť NIVEA podporuje občianske združenie CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM, ktorého poslaním je prostredníctvom spoločného čítania budovať pevné väzby v rodine. Pravidelné predčítanie rozvíja predstavivosť, učí mysleniu a utvára pevné puto medzi rodičom a dieťaťom. CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM realizuje dlhodobú kampaň s mottom: „Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň!“ zameranú práve na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí a mládeže. Preto sa aj naša knižnica rozhodla podporiť správnu vec.