Krajská porada bibliografov 2012

Dňa 29.2.2012 sa v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi konala krajská porada bibliografov knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zúčastnili sa zástupcovia Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne, Považskej knižnice v Považskej Bystrici, Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi a zo Slovenskej národnej knižnice v Martine vedúca Oddelenia pre knižničný systém SR PhDr. Anna Kucianová.