Knižné hody 2018

Pod názvom Knižné hody 2018 sa skrývala pestrá paleta programov, ako sú besedy so spisovateľkami, čítanie na radnici, výtvarné dielne a workshopy s ilustrátormi, dramatizácie, hlasné čítanie, hudobné programy, burza kníh. <h3 style="text-indent: 10px; display: table; text-align: center;"><strong><em style="color: #0115fd;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavný partner projektu.</em></strong></h3> <p><a target="_blank" href="http://www.fpu.sk/sk/"><img src=<buxus-image>/fond_na_podporu_umenia.png</buxus-image> alt="Fond na podporu umenia" title="Fond na podporu umenia" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></a></p>