Knihy, knihy a ešte raz knihy

Aj tento rok nad knižným fondom Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi držal ochrannú ruku a poskytol peňažnú pomoc vo výške 6 000.- € FOND NA PODPORU UMENIA. Z finančných prostriedkov sme mohli zabezpečiť všetkým našim oddeleniam nové a hlavne žiadané tituly. Úseky pre detského a dospelého čitateľa potešili predovšetkým knihy z beletrie, ale zaujali aj knihy z odborných oblastí, ako sú bankovníctvo, dejiny (hlavne slovenské), literárna veda, manažment, medicína, motivačná literatúra, pedagogika, právo, príroda, psychológia, šport, životné prostredie, ... <h3 style="text-indent: 10px; display: table; text-align: center;"><strong><em style="color: #0115fd;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavný partner projektu.</em></strong></h3> <p><a target="_blank" href="http://www.fpu.sk/sk/"><img src=<buxus-image>/fond_na_podporu_umenia.png</buxus-image> alt="Fond na podporu umenia" title="Fond na podporu umenia" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></a></p>