IN a OUT čítanie pre tínedžerov

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi a Slovenská asociácia knižníc usporiadali 10. septembra 2015 odborný seminár pre knihovníkov verejných a školských knižníc. Lektorka seminára, prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc., sa zamerala predovšetkým na názorné ukážky kníh (úryvkov) pre čítanie s porozumením. Poukázala aj na využitie starších titulov, ktoré rovnako ako nové, splnia úlohu sprievodcu čítaním.