Online katalóg

On-Line katalóg HNKPD

On-Line katalóg HNKPD je súčasťou regionálneho knižničného informačného systému Tritius, ktorý používajú všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Nasledujúce riadky sú stručným popisom pre orientáciu v On-Line katalógu. Katalóg HNKPD je tvorený ako webová súčasť informačného systému, použivateľské rozhranie je jednoduché, dostupné a kompatibilné pre tieto webové browsery: IE6, Opera verzie 7  a vyššej, Mozilla Firefox, Apple Safari. Kliknutím na odkaz spustíte katalóg v novom, samostatnom okne. Vyhľadávanie je dostupné len v databázach HNKPD.

Klikni pre zväčšenie...

On-Line katalóg má vzhľad a podobu webového formulára. Pracuje na základe zadania požiadavky, teda otázky. Umožňuje jednoduché vyhľadávanie titulov v databáze knižničného fondu HNKPD podľa rôznych parametrov, ako je meno autora,názov diela, deskriptor, kľúčového slova, či predmetového hesla, vydavateľa a pod. 

 V prípade ďalšej práce s katalógom (hlasovanie, rezervovanie dokumentu, pridanie príspevku, ...) je potrebné sa prihlásiť:

číslo preukazu čitateľa - číslo, ktoré nájdete na prednej strane čitateľského preukazu, alebo e-mail.

PIN (RRMMDD) - 6-miestny číselný kód, ktorý sa skladá z koncového dvojčísla roku narodenia (RR), mesiaca narodenia (MM) a dňa narodenia (DD) čitateľa.