Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF191/22 ADOLF DUDEK show, s.r.o. 2022-10-03 409,00 EUR s DPH
DF184/22 Heuréka - Ing. Ladislav Méry 2022-09-14 85,67 EUR s DPH
DF186/22 Kníhkupectvo Littera 2022-09-20 337,30 EUR s DPH
DF185/22 Marián Pipíška - Kníhkupectvo EZOP 2022-09-16 962,38 EUR s DPH
DF175/22 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 2022-09-08 611,53 EUR s DPH
DF174/22 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 2022-09-08 178,00 EUR s DPH
DF173/22 Obchodná akadémia 2022-09-08 95,22 EUR s DPH
DF182/22 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2022-09-13 38,17 EUR s DPH
DF183/22 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2022-09-13 7,09 EUR s DPH
DF177/22 Avil s. r. o. 2022-09-12 250,00 EUR s DPH
DF178/22 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2022-09-12 593,27 EUR s DPH
DF176/22 KBT 2022-09-08 250,00 EUR s DPH
DF180/22 Marián Pipíška - Kníhkupectvo EZOP 2022-09-13 1 009,59 EUR s DPH
DF181/22 Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum 2022-09-13 74,11 EUR s DPH
DF179/22 Kyberos Group 2022-09-12 970,27 EUR s DPH
DF172/22 Slovak Telekom, a.s. 2022-09-08 4,87 EUR s DPH
DF168/22 Internet-Handel,s.r.o. 2022-09-05 180,51 EUR s DPH
DF166/22 Zásah 7, s.r.o. 2022-09-02 23,90 EUR s DPH
DF169/22 Centrála KINET s.r.o. 2022-09-06 14,99 EUR s DPH
DF170/22 Slovak Telekom, a.s. 2022-09-06 91,42 EUR s DPH
DF167/22 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2022-09-02 1 312,00 EUR s DPH
DF162/22 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 2022-08-15
DF171/22 HABALA s.r.o 2022-09-06 42,00 EUR s DPH
DF165/22 Osobnyudaj.sk 2022-09-02 54,00 EUR s DPH
DF148/22 Zásah 7, s.r.o. 2022-08-01 23,90 EUR s DPH
DF163/22 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 2022-08-22 178,00 EUR s DPH
DF161/22 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2022-08-15 813,58 EUR s DPH
DF160/22 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2022-08-15 1 312,00 EUR s DPH
DF159/22 Nadežda Mrižová - ARTES 2022-08-15 570,00 EUR s DPH
DF157/22 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 2022-08-10 565,40 EUR s DPH
DF156/22 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2022-08-10 542,12 EUR s DPH
DF164/22 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 2022-08-23 200,40 EUR s DPH
DF158/22 Obchodná akadémia 2022-08-10 92,46 EUR s DPH
DF155/22 Slovak Telekom, a.s. 2022-08-08 4,03 EUR s DPH
DF154/22 Slovak Telekom, a.s. 2022-08-05 89,63 EUR s DPH
DF153/22 ans Admin Net Security s.r.o. 2022-08-03 164,50 EUR s DPH
DF151/22 Advil s.r.o. 2022-08-03 250,00 EUR s DPH
DF152/22 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s 2022-08-03 228,60 EUR s DPH
DF150/22 Centrála KINET s.r.o. 2022-08-03 14,99 EUR s DPH
DF149/22 Osobnyudaj.sk 2022-08-01 54,00 EUR s DPH
DF137/22 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 2022-07-08 665,28 EUR s DPH
DF138/22 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 2022-07-08 142,80 EUR s DPH
DF136/22 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 2022-07-07 237,00 EUR s DPH
DF130/22 Nadežda Mrižová - ARTES 2022-07-04 628,20 EUR s DPH
DF120/22 Xfusion, s.r.o. 2022-06-27 600,00 EUR s DPH
DF144/22 Univerzitná knižnica v Bratislave 2022-07-20 19,40 EUR s DPH
DF141/22 Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra 2022-07-13 86,96 EUR s DPH
DF139/22 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2022-07-12 640,34 EUR s DPH
DF117/22 Juraj Martiška 2022-06-27 200,00 EUR s DPH
DF143/22 Kníhkupectvo Littera 2022-07-19 1 326,62 EUR s DPH