Deň ľudovej rozprávky

16. marca 2012 sa aj naša knižnica zapojila do celoslovenských osláv narodenín najväčšieho slovenského rozprávkara - Pavla Dobšinského. Deň za niesol v čítaní a počúvaní jeho rozprávok. Okrem toho naše pani knihovníčky vytiahli z truhlíc starých mám kroje, aby si aj vypožičiavaním v ľudovom odeve uctili pamiatku tohoto literárneho velikána.