Vyhodnotenie súťaže - Takto planéte pomáham ja

Vyhodnotenie súťaže - Takto planéte pomáham ja
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Lesy SR vyhlásila v rámci kampane Les ukrytý v knihe súťaž Takto planéte pomáham ja. Do súťaže sa mohli zapojiť deti a mládež do 15 rokov. Úlohou súťažiacich bolo napísať (próza, poézia), nakresliť alebo odfotiť, ako pomáhajú prírode.
Spolu sa zapojilo viac ako 40 súťažiacich, z ktorých sme vybrali 13 ocenených.
Veríme, že táto milá aktivita splnila svoj cieľ: upozorniť na dôležitosť ochrany životného prostredia a podporiť deti a mladých ľudí k pobytu a aktivitám v prírode.
Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie podobné súťaže!
Vyhodnotenie súťaže