Vyhodnotenie súťaže: Píšem, píšeš, píšeme 2010

Vyhodnotenie súťaže: Píšem, píšeš, píšeme 2010

Počas Týždňa slovenských knižníc sa uskutočnilo vyhodnotenie literárnej súťaže v našej knižnici za účasti poetky Vladeny Teslíkovej a autora Ondreja Čiliaka . Chceme poďakovať všetkým pedagógom za ústretovosť a pozornosť, s akou pristupovali k organizovaniu literárnej súťaže Píšem, píšeš, píšeme... Veríme, že sa nám spoločne podarilo urobiť žiakom - mladým literátom trochu radosti, že sme im prostredníctvom slov, myšlienok a knižných darov, venovaných Miestnym odborom Matice slovenskej v Prievidzi, pootvorili okná do sveta literatúry. Tí najtalentovanejší z nich budú ďalej písať a prinášať radosť z tvorby sebe a svojim najbližším. Do 7. ročníka literárnej súťaže sa zapojilo 77 žiakov základných škôl, ktorí súťažili so 152 prácami. Všetkým oceneným autorom srdečne blahoželáme a ostatným mladým tvorcom želáme veľa literárnych úspechov.

1. kategória
Poézia 7 - 10 rokov:

Lenka Baranovičová, ZŠ Mariánska, Prievidza
Evka Némethová, ZŠ Mariánska, Prievidza
Imrich Kaplan, ZŠ Svidník
Kristínka Horinková, ZŠ Mariánska

Próza 7 - 10 rokov:

Artur Hrubý, ZŠ Mariánska, Prievidza
Natália Nemčeková, ZŠ Malonecpalská, Prievidza
Michaela Kevická, ZŠ Rastislavova, Prievidza
Erik Vrška, ZŠ Mariánska, Prievidza
Michaela Mokrá, ZŠ Rastislavova, Prievidza

2. kategória
Poézia 11 - 15 rokov

Dominika Levandovská, ZŠ Mariánska, Prievidza
Alena Kaplanová, ZŠ Svidník
Patrícia Janošková, ZŠ Ul. energetikov, Prievidza
Barbora Rumanová, ZŠ Kanianka
Barbora Plutová, ZŠU Melkoviča, Stará Ľubovňa

Próza 11 - 15 rokov

Petra Ižová, ZŠ Malonecpalská, Prievidza
Dominik Ondrčka, ZŠ Mariánska, Prievidza
Alexandra Dragašová, ZŠ Ul. energetikov, Prievidza
Igor Kevický, ZŠ Rastislavova, Prievidza
Martina Miklošková, ZŠ Rastislavova, Prievidza
Jana Hanešová, ZŠ Ul. energetikov, Prievidza

Fotogaléria

7 fotografií