Vyhodnotenie „Literárnej jari Ondreja Čiliaka 2021"

Vyhodnotenie „Literárnej jari Ondreja Čiliaka 2021"

Vyhodnotenie 18. ročníka literárnej súťaže

Literárna jar Ondreja Čiliaka

 

Dňa 4.3.2021 sme v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Prievidzi vyhlásili 18. ročník literárnej súťaže ,,Literárna jar Ondreja Čiliaka“ pri príležitosti pripomenutia si osobností slovenskej histórie: Božena Slančíková Timrava, Pavol Országh Hviezdoslav a Alexander Dubček.

Do 30.4.2021 – dňa uzávierky, nám bolo od 102 prispievateľov doručených 252 prác. Súťaž sa tešila veľkej pozornosti všetkých vekových skupín z územia celého Slovenska – Bratislava, Košice, Stará Ľubovňa, Topoľčany, Humenné, Trenčín, Poprad, Rožňava, Kysucké Nové Mesto, Žiar nad Hronom, Krupina, Dolný Kubín, Trnava, Prievidza a mnohých menších obcí.

Porotcovskej úlohy sa výborne zhostila slovenská spisovateľka – pani Lenka Gahérová. Prečítať si všetky zaslané práce bola jedna časť jej práce, ktorá si vyžadovala pokoj a čas. No vybrať spomedzi nich tie ,,NAJ“ si vyžadovalo predovšetkým veľa skúseností a citu pre literárne umenie.

Tento rok sa vyhodnotenie ,,Literárnej jari Ondreja Čiliaka“ uskutočnilo v online priestore prostredníctvom videa. Na tých najúspešnejších aj v roku 2021 čakajú hodnotné darčeky, ktoré veríme, že nielen potešia, ale najmä povzbudia v literárnej tvorbe aj do budúcna.

Výhercom srdečne gratulujeme. Všetkým zúčastneným ďakujeme a veríme, že nám zachovajú svoju priazeň aj v roku 2022 pri vyhlásení 19. ročníka literárnej súťaže ,,Literárna jar Ondreja Čiliaka.

Ďakujeme Miestnemu odboru Matice slovenskej v Prievidzi za dlhoročnú spoluprácu a tešíme sa na ďalšie spoločne pripravované podujatia.

 

Vyhodnotenie literárnej súťaže