VIDEO: MUDRovačka v knižnici

Našu knižnicu 24. apríla 2024 navštívil lekár, výživový špecialista a autor populárnych kníh - Boris Bajer. Beseda bola špeciálne venovaná študentom zo Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi a niesla sa v príjemnej, pozitívne naladenej atmosfére. Mladým budúcim zdravotníkom náš hosť priblížil zaujímavé informácie o prevencii a životospráve. Veríme, že ich toto stretnutie inšpirovalo a nadobudnuté znalosti využijú vo svojej profesijnej budúcnosti.
MUDr. Boris Bajer, PhD. má vyštudované Všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UK a po skončení sa venoval vedecko-výskumno-pedagogickej činnosti na LFUK / SAV (PhD.) v odbore normálna a patologická fyziológia, pričom klinické pracovisko a vedecký tím bol na Ústave Experimentálnej Endokrinológie a neskôr, po fúzii, v Biomedicínskom Centre. Štúdium ukončil druhým doktorátom. Počas tohto času zbieral viac ako 10 ročnú prax ako zakladateľ Centra výživy. Bol súčasťou multidisciplinárnej skupiny lekárov bariatrickej chirurgie vo Fakultnej Nemocnici v Trnave. Je spolumajiteľom fitness centra “TRIAS Performance Center” a distribútor vreckových Wi-Fi sonografov, medicínskych zariadení, pre lekárov a fyzioterapeutov. Jeho novým projektom je poliklinika Váš lekár v Eurovei v Bratislave, ktorá prináša nový štandard starostlivosti o zdravie. Prostredníctvom polikliniky sa dáva do prevádzky sieť ambulancií a postupne otvárajú aj sieť lekární s diagnostickými centrami.
Popri tom má bohaté skúsenosti s vystupovaním v TV, rádiu a printových médiách. Knižne debutoval s titulom Medicína výživy (2021), ktorej prvá tlač sa v priebehu troch týždňov úplne vypredala a takmer ihneď sa stala bestsellerom medzi knihami na slovenskom trhu celkovo, vrátane dosiahnutia č. 1 v rebríčkoch Martinus, Panta Rhei a Gorila. Jeho ďalšími knihami sú Medicína výživy 2 (2022) a Protokol prirodzenej plodnosti (2023). Čoskoro sa vraj môžeme tešiť aj na ďalšiu knižnú publikáciu.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Podujatie z verejných zdrojov  podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia