Sto rokov verejnej knižnice v Prievidzi

Sto rokov verejnej knižnice v Prievidzi

 Horná Nitra patrila vždy k oblastiam, ktoré kládli dôraz na vzdelanie - či už  prostredníctvom škôl, ale aj knižníc. Ako prvé snahy o budovanie knižničných fondov sa vytvorili v sedemdesiatych rokoch 19. storočia čitateľské kluby. Prvá oficiálna knižnica vnikla v Prievidzi v roku 1922.

Bola to prvá verejná knižnica financovaná z verejných zdrojov na území mesta. Zakladateľom a prvým knihovníkom bol Ladislav Leday. Narastal nielen knižničný fond, ale súčasne pôsobila knižnica už od prvých dní ako priestor tvorivosti a stretnutí s autormi. Prievidzskú knižnicu navštívili aj takí klasici ako napríklad Ľudo Zúbek, Rudolf Jašík, Ladislav Mňačko, Krista Bendová,  Mária Ďuríčková a iní.Ani v súčasných dňoch to nie je inak a knižnica ostáva miestom aj pre autorské besedy so súčasnými autormi ako Jozef Banáš, Pavel Baričák, František Kozmon, či ilustrátormi a prekladateľmi. Súčasťou aktivít inšpirujúcich ku knihe sú aj podujatia priamo na sídliskách medzi obyvateľmi. Knižnicu môžete stretnúť napríklad aj na podujatiach na sídlisku Necpaly či Sever.

Knižnica na starej ceste

KNIŽNICA NA SEVERE

Knižnica počas stovky rokov rozvíjala podobu knižničného fondu, služieb čitateľom, inovovala knižnično – informačný systém, zapájala sa a zapája do množstva celoslovenských aktivít. Získala aj niekoľko cien, hlavne za činnosť na úseku pre deti mládež. Rast a rozvoj knižnice si vyžiadal aj časté sťahovanie a do dnešných dní sa knižnica presťahovala neuveriteľných 39-krát.

Brožúra - Storočnica Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi

Pri príležitosti sto rokov od založenia verejnej knižnice v Prievidzi  sa v piatok 21. októbra 2022, uskutočnil slávnostný galavečer. Programu sa zúčastnili čelní predstavitelia Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Prievidza.  Podujatie moderoval Dalibor Bíro, obohatením bola Barbora Piešová či tanečná skupina Mimikry. Súčasťou bolo aj oceňovanie bývalých zamestnancov za ich prácu. Celé podujatie sa nieslo v téme oslavy slova, s ktorým pracujú spisovatelia, knihovníci či hudobníci, slova, ktoré prináša život. 

Na záver v krátkom videu knižnici zapriali všetko najlepšie hostia, ktorí nás tento rok navštívili. 

Fotogaléria

33 fotografií