Príbeh spod jedličky

Z našej vianočnej literárnej súťaže sa už stala pekná tradícia, preto aj tento rok naša knižnica v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Prievidzi vyhlasuje súťaž o najkrajšiu vianočnú poviedku Príbeh spod jedličky.

Každý účastník súťaže môže doručiť jeden prozaický útvar v rozsahu najviac tri strany. Súťaž trvá od 11.11.2022 do 11.12.2022. Súťažné príspevky je možné zasielať na e-mailovú adresu sutaz@hnkpd.sk alebo doručiť na adresu Záhradnícka 21, 971 01 Prievidza. Nezabudnite uviesť svoje meno, adresu, vek, telefonický a e-mailový kontakt. Víťazi budú po vyhodnotení najskôr telefonicky kontaktovaní. Tešíme sa na všetkých účastníkov a ich práce!

Príbeh spod jedličky