Ponuka pre školy

 

Jednou z úloh knižnice je organizácia podujatí. Okrem besied so spisovateľmi či ilustrátormi pripravujeme základným školám aj podujatia na mieru, či už na obohatenie vyučovacieho procesu alebo tematicky ladené k učebným osnovám.

Kolekciu aktuálnych podujatí, ktoré môžete so svojou triedou navštíviť, si môžete prezrieť v našom  „Menu z knižnice.“ Všetky podujatia sú pre školy bezplatné.

 

 Menu z kižnice

 

Podujatia slúžia na popularizáciu literatúry, vedú deti k láske k čítaniu a knihám, napomáhajú zlepšovaniu informačnej a čitateľskej gramotnosti.

Po každom podujatí si majú žiaci možnosť požičať z bohatého knižného fondu množstvo mimočítankovej literatúry, prípadne si viete požičať rovnakú knihu pre celú triedu.

Už teraz sa na vás tešíme!