Zmena otváracích hodín

Zmena otváracích hodín

Milí čitatelia, dávame vám do pozornosti zmenu otváracích hodín našej knižnice od 1.9.2023.V mesiacoch septemberjún funguje naša knižnica v nasledovných výpožičných hodinách:

Záhradnícka ulica 21 - Úsek práce s deťmi a mládežou do 15 rokov a úsek práce s dospelými čitateľmi:

Košovská cesta 9 - Úsek spoločensko-vednej a regionálnej literatúry: