Oznam pre čitateľov

Oznam pre čitateľov

Milí čitatelia!

 

Radi by sme Vás upozornili na zmenu zasielania upomienok č. 1, ku ktorej dôjde v nadchádzajúcich dňoch. Čitateľom so zadanou mailovou adresou budeme zasielať upomienky č. 1 elektronickou formou (mailom).

Čitateľom, ktorí mailovú adresu uvedenú nemajú, budeme upomienky č. 1 zasielať tak, ako doteraz (poštou na adresu).

Upomienky č.2.,3. a riaditeľskú upomienku č.4 budeme naďalej všetkým čitateľom zasielať poštou na adresu.

Veríme, že pri spustení tejto služby nás technické problémy obídu.

Súčasne si Vás však dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že Hornonitrianska knižnica v Prievidzi nie je podľa Knižnično–výpožičného poriadku povinná čitateľa upozorniť na uplynutie výpožičnej doby kníh a periodík. V prípade prekročenia výpožičnej doby je čitateľ povinný uhradiť sankčný poplatok v súlade s platným Cenníkom knižnice, aj bez písomného alebo mailového upozornenia.

Zasielanie pripomienok pred vypršaním výpožičnej doby ostáva nezmenené.

Vaše výpožičky si môžete aj naďalej  predlžovať telefonicky, alebo mailom na konkrétnych  úsekoch.

 

Ďakujeme za porozumenie.