Noc s Andersenom 2024

Noc s Andersenom je každoročne naozaj výnimočným podujatím. Tento rok bola ešte o niečo zaujímavejšia - okrem toho, že sme privítali vzácneho hosťa, spisovateľku Denisa Ogino, slávnostne sme s deťmi otvorili a pokrstili nový výpožičný pult na úseku pre deti a mládež, z ktorého máme veľkú radosť. 
Po slávnostnom vstupe do sveta rozprávok a zápise do kroniky deti dostali odznaky so svojím menom a dozvedeli sa, ako sa volajú v japončine. 
Práve Japonskom nás previedla spisovateľka Denisa Ogino, ktorá v Japonsku prežila niekoľko rokov. Okrem zaujímavostí nás naučila správne používať paličky, počítať po japonsky a vyskúšali sme si aj kimono.
Naši nocľažníci sa tiež nenechali zahanbiť a predviedli nám dramatizáciu Andersenovej rozprávky Šťastná rodinka. 
Následne sme sa vybrali na rozprávkovú cestu okolo sveta plnú zábavných úloh a otázok. 
Na záver dňa sa deťom podarilo vypátrať na základe indícií rozprávkový poklad. Po poďakovaní za krásny spoločný večer si deti spoločne so želaním vypustili lampión šťastia.
Na dobrú noc sme si pozreli rozprávku Palculienka skoro ako v kine a ponorili sme sa do ríše rozprávkových snov priamo medzi regálmi plnými kníh. 
Po chutných raňajkách sme sa plní radosti pobrali domov.
Veríme, že nocujúce deti si odniesli plné náruče zážitkov, upevnených priateľstiev a motivácie k čítaniu rozprávkových príbehov. 
Noc s Andersenom 2024 v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi sponzorsky podporili BOZPO, s r.o. Prievidza, Perníky od Medex.sk a Davpek, za čo im zo srdca ďakujeme.

Fotogaléria

16 fotografií