Literárna jar Ondreja Čiliaka 2024

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi vyhlasuje 21. ročník celoštátnej súťaže literárnej tvorby „Literárna jar Ondreja Čiliaka“.

Literárna súťaž je určená všetkým vekovým kategóriám (deti, mládež, dospelí - vrátane seniorov).

Každý účastník môže zaslať maximálne 3 vlastné básne alebo 1 prozaický útvar v rozsahu 10 normostrán.

Diela do súťaže je možné prihlásiť výlučne elektronicky, zaslaním prác na e-mail sutaz@hnkpd.sk. V úvode diela je potrebné uviesť meno autora, vek, adresu, e-mailový aj telefonický kontakt.

Odborná porota určuje troch víťazov v každej z kategórií:

Žiaci do 12 rokov

· Poézia

· Próza

Študenti do 18 rokov

· Poézia

· Próza

Dospelí do 60 rokov

· Poézia

· Próza

Seniori nad 60 rokov

· Poézia

· Próza

Do súťaže sa môže prihlásiť autor od 6 rokov, ktorý sa venuje neprofesionálnej literárnej tvorbe v kategórii poézia a próza. Téma je voľná.

Diela bude hodnotiť porota v zložení: Peter Šloser, spisovateľ - predseda poroty, Iveta Pernišová, spisovateľka Marek Mittaš za Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi a SC PEN.

Vyhlásenie súťaže: 1. marec 2024.

Uzávierka súťaže: 12. apríl 2024.

Vyhlásenie výsledkov a slávnostné vyhodnotenie: 7. jún 2024. Viac informácií nájdete v propozíciách súťaže.