Čítajme si spolu 2022

Čítajme si spolu 2022
Aj tento školský rok si budeme spolu čítať od septembra 2022 do júna 2023. Po úspešných 21 ročníkoch ide už o 22. pokračovanie obľúbenej súťaže.
Hlavným cieľom súťaže Čítajme si spolu je motivovať deti k čítaniu, pôsobiť na ich cit a vnímanie, vypestovať kladný vzťah mladých čitateľov ku knihám. Vďaka pravidelnému čítaniu deti tiež môžu spoznať čaro príbehov a vypestovať si tak lásku k čítaniu, ktoré je dôležité pre rozvoj čitateľskej gramotnosti či kritického myslenia. V rámci súťaže tiež pomôžeme deťom doplniť si učebnú látku a lepšie si ju zapamätať. 
Slávnostné vyhodnotenie 22. ročníka prebehne v júni 2023.
Najaktívnejšia trieda bude odmenená a pripravíme jej zábavné dopoludnie s odmenami. 
Čítajme si spolu