Bez šikany na internete aj v reálnom svete

Bez šikany na internete aj v reálnom svete

V téme šikany a kyberšikany budeme pokračovať ďalšou besedou s autorom kníh pre deti, ktoré sa tejto témy dotýkajú. Už 5.12. nás navštívi spisovateľ Július Belan, na ktorého sa tešíme o 9.00 a 10.00 na Záhradníckej 21. Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.

Bez šikany na internete aj v reálnom svete