17. ročník recitačnej prehliadky Mám básničku na jazýčku

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi už sedemnásty rok organizuje súťažnú prehliadku v prednese poézie a prózy Mám básničku na jazýčku. Žiaci materských škôl sa môžu tešiť z toho, že budú prezentovať svoj originálny umelecký výkon a nadobudnú novú skúsenosť a nezabudnuteľný zážitok, na ktorý budete môcť spoločne s úsmevom spomínať.

Tento rok sa prehliadka bude konať 21. mája 2024 o 9.30 v priestoroch Hornonitrianskej knižnice na Záhradníckej 21. V spolupráci s Maticou slovenskou v Prievidzi tak opäť zapálime iskričky v srdci nádejných recitátorov.

Veríme, že úsilie vynaložené počas prípravy nebude zbytočné a pre vaše dieťa prínosné aj v budúcnosti vo viacerých oblastiach. Predviesť dielo vlastného výberu unikátnym štýlom presne tak, ako to dieťa najlepšie dokáže nie je vždy jednoduché a my dúfame, že sa nebudú báť prísť a ukázať nám, akí dobrí sú v recitovaní.

Pokiaľ máte v škôlke dieťa, ktoré sa nám rado príde ukázať a chce predviesť svoje zručnosti, máte možnosť ho prihlásiť e-mailom na adresu detskepd@hnkpd.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0901 918 838 do 18.5.2024. Pre prihlásenie Vás prosíme o vyplnenie nasledovných údajov dieťaťa:

Meno a priezvisko:

Vek:

Materská škola:

Kontakt (telefón, e-mail):

Tešíme sa na všetkých malých recitátorov a recitátorky a prajeme im veľa síl pri nácviku!