Ako tvoriť bez štipky talentu

Milí čitatelia a návštevníci, ponúkame vám opäť niekoľko nových titulov, ktoré sme pre vás zakúpili s hlavnou finančnou pomocou Fondu na podporu umenia. Neovládate angličtinu, neviete ako zabaliť darček pod stromček, ako v zdraví prežiť dobu "jedovú", spoznať vzdialený Nepál, Afriku či Austráliu,...? Pomocnú ruku našej knižnici podal Fond na podporu umenia, ktorý finančne podporil úsilie sprostredkovať vám bohaté odvetvia literatúry pre vzdelávanie. <p></p> <h3 style="text-indent: 10px; display: table; text-align: center;"><strong><em style="color: #0115fd;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavný partner projektu.</em></strong></h3> <p><a target="_blank" href="http://www.fpu.sk/sk/"><img src=<buxus-image>/fond_na_podporu_umenia.png</buxus-image> alt="Fond na podporu umenia" title="Fond na podporu umenia" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></a></p>