Pitva knihy po x-krát

Pre neutíchajúci záujem o pitvu knihy v podaní našich knihovníčok, prišli si na svoje aj žiaci štvrtého ročníka. Toto podujatie sme zaradili do cyklu Les ukrytý v knihe, nakoľko sa "ošetrovaním kníh, ich navracaním" do rúk čitateľov snažíme o záchranu lesa i životného prostredia. Menej vyrúbaných stromov, menej nákladov na výrobu papiera, menej ľudskej i strojovej energie potrebnej na zrod novej knihy. Absolventi nášho "školenia" sa naučia mnoho nového o knihe a určite aspoň niekoľko z nich prehodnotí a verím tomu, že aj zmení svoj postoj k práci s knihou.

Fotogaléria

8 fotografií