Čítajme rozprávky stromom

Druháci spoznávali ihličnaté a listnaté stromy. Čakali ich pracovné listy, v ktorých mali vyplniť (uhádnuť) typické stromy našich lesov. V ďalšej úlohe mali napísať 10 vecí, ktoré súvisia s lesom. V závere sme si prečítali rozprávku "Prečo duch hory plakal od šťastia" a porozprávali sa o výruboch stromov, zakladaní lesných škôlok,...

Fotogaléria

4 fotografie