6. ročník projektu Záložka do knihy spája slovenské školy

Tento rok boli ústrednou témou LITERÁRNE OSOBNOSTI MÔJHO REGIÓNU. Cieľom projektu bola snaha nadviazať kontakty medzi základnými školami, osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci zo Slovenskej republiky vytvoria záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému projektu a vymenia si ju so žiakmi z pridelenej partnerskej školy. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu. Študentom OU a Praktickej školy na ul. Kalinčiaka boli predstavené osobnosti hornej Nitry, napríklad: Ondrej Čiliak, Vanda Rozenbergová, Lenka Gahérová, Mirka Ábelová, Jaroslav Perniš atď. Príjemnú tvorivú atmosféru vytvorila regionálna autorka, Vanda Rozenbergová, ktorá okrem predstavenia svojej knižnej tvorby rozprávala o hudbe, o živote i jeho nástrahách... Záložky spájajú nielen školy, ale hlavne ľudí v nich i mimo nich.