Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Názov:Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Rok:2023
Predmet:Licencia na integráciu na služby Ústredného portálu verejnej správy, aplikačná podpora, správa používateľov, zmeny v nastaveniach, odstraňovanie chýb, rozširovanie funkcionality na základe požiadaviek, telefonická a e-mailová podpora
1. zmluvná strana:CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.
2. zmluvná strana:Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:27.06.2023
Dátum zverejnenia:29.06.2023
Dátum účinnosti:30.06.2023
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/06_2023/Zmluva Crystal Consulting.pdf PDF 2,95 MB