Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Názov:Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Rok:2023
Predmet:Integrácia na služby Ústredného portálu verejnej správy, aplikačná podpora, správa používateľov, zmeny v nastaveniach, odstraňovanie chýb, rozširovanie funkcionality na základe požiadaviek, telefonická a e-mailová podpora
1. zmluvná strana:CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.
2. zmluvná strana:Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:29.03.2023
Dátum zverejnenia:30.03.2023
Dátum účinnosti:31.03.2023
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/03_2023/Crystal Consulting 2.pdf PDF 2,98 MB