Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03971

Názov:Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03971
Rok:2023
Predmet:Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Ak sa "stratíme" v knihách, veľa nájdeme.
1. zmluvná strana:Fond na podporu umenia
2. zmluvná strana:Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:28.06.2023
Dátum zverejnenia:31.07.2023
Dátum účinnosti:01.08.2023
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/07_2023/Zmluva 23-514-03971.pdf PDF 4,47 MB