Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01419

Názov:Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-01419
Rok:2023
Predmet:Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Tvoja knižnica
1. zmluvná strana:Fond na podporu umenia
2. zmluvná strana:Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:08.03.2023
Dátum zverejnenia:06.04.2023
Dátum účinnosti:06.04.2023
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/04_2023/23-513-01419.pdf PDF 6,15 MB