Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 8/2024

Názov:Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 8/2024
Rok:2024
Predmet:Určenie zmluvných podmienok a poskytnutie finančného príspevku na realizáciu schváleného projektu - Vráťme deťom rozprávku
1. zmluvná strana:Slovenská asociácia knižníc
2. zmluvná strana:Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:04.03.2024
Dátum zverejnenia:14.03.2024
Dátum účinnosti:15.03.2024
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/03_2024/Zmluva o poskytnuti fin. prispevku c. 8-2024.pdf PDF 691,78 kB