Zmluva o dielo 05/2023

Názov:Zmluva o dielo 05/2023
Rok:2023
Predmet:Beseda so spisovateľom pod názvom "Vo dvojici to ide ľahšie 2", ktorá sa bude konať ako súčasť projektu "Tvoja knižnica"
1. zmluvná strana:Filip Németh
2. zmluvná strana:Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:19.05.2023
Dátum zverejnenia:19.05.2023
Dátum účinnosti:20.05.2023
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/05_2023/05 ZoD Nemeth, F..pdf PDF 721,31 kB