Rámcová smlouva o spolupráci č. 23/2023 uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Názov:Rámcová smlouva o spolupráci č. 23/2023 uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Rok:2023
Predmet:Tato Smlouva upravuje vztah Knihovny a Poskytovatele za účelem krátkodobého zpřístupnění autorských děl (audioknih) Poskytovatelem platným registrovaným uživatelům Knihovny či jejím zaměstnancům („Uživatel")
1. zmluvná strana:Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
2. zmluvná strana:Palmknihy s.r.o.
Dátum uzatvorenia:18.12.2023
Dátum zverejnenia:22.12.2023
Dátum účinnosti:23.12.2023
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/12_2023/Ramcova smlouva o spolupraci c. 23_2023.pdf PDF 1,82 MB