Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke č. 1/2017

Názov:Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke č. 1/2017
Rok:2023
Predmet:Uzavretie výpožičky na dobu určitú do 30.11.2025
1. zmluvná strana:Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
2. zmluvná strana:Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:17.10.2023
Dátum zverejnenia:18.10.2023
Dátum účinnosti:18.10.2023
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/10_2023/Dodatok c. 4 k Zmluve o vypozicke c. 1-2017.pdf PDF 443,63 kB