Verejné obstarávanie ukončené zmluvou

Zoznam verejných obstarávaní ukončených zmluvou na dodávku tovarou, služieb, prác.

Dokument Názov zmluvy Č. zmluvy Cena
(v Eur)
Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Dátum zverejnenia Dodávateľ Odberateľ

Dokument

Projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne 7/2014 3 480,00 15.12.2014 31.12.2014 15.12.2014 CADPROJEKT s.r.o.
Cíglianska 9, 97101 Prievidza
IČO: 31627251
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza
IČO: 34059121