Ukončené verejné obstarávania

Ukončené verejné obstarávania

 

 

Názov zákazky Zverejnenie Termín
predkladania ponúk
Druh zákazky Kritérium
hodnotenia
Kontaktná osoba
Notebook 17,3" 07.03.2014 11.03.2014 Dodávka tovaru najnižšia celková
cena s DPH

Ing. Marian Dvorský,
0901/918 840
marian.dvorsky@hnkpd.sk

Tablety 10" 03.03.2014 06.03.2014 Dodávka tovaru najnižšia celková
cena s DPH

Ing. Marian Dvorský,
0901/918 840
marian.dvorsky@hnkpd.sk

Notebook 17,3" 03.03.2014 06.03.2014 Dodávka tovaru najnižšia celková
cena s DPH

Ing. Marian Dvorský,
0901/918 840
marian.dvorsky@hnkpd.sk

Projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne 01.12.2014 12.12.2014 Dodávka služby najnižšia celková
cena s DPH

Ing. Marian Dvorský,
0901/918 840
marian.dvorsky@hnkpd.sk

Odstránenie havárie na kotolni 12.12.2014 16.12.2014 Dodávka služby najnižšia celková
cena s DPH

Ing. Marian Dvorský,
0901/918 840
marian.dvorsky@hnkpd.sk