Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy prebiehajúcich verejných obstarávaní

 

 

Názov zákazky Zverejnenie Termín
predkladania ponúk
Druh zákazky Kritérium
hodnotenia
Kontaktná osoba
Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie plynovej kotolne  01.12.2014  12.12.2014  služba  cena

Ing. Marian Dvorský

046/5427298

marian.dvorsky@hnkpd.sk