Objednávka HNK/2022/100-1
Nákup kníh.
Dodávateľ
PhDr. Beáta Mihalkovičová
Dukelská 39
900 01 Modra

IČO: 33841934
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza

IČO: 34059121
Nákup kníh.
Názov položky:
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia:
25,00 EUR
ceny sú vrátane DPH