Objednávka HNK/2022/095-1
Nákup kníh podľa doloženého zoznamu.
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Trieda A. Hlinku 2
94901 Nitra

IČO: 00397482
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza

IČO: 34059121
Nákup kníh podľa doloženého zoznamu.
Názov položky:
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia:
40,00 EUR
ceny sú vrátane DPH