Objednávka HNK/2022/083-2
Odborná kontrola a servis Zvislej plošiny ZP2
Dodávateľ
ARES, spol.s r. o.
Športová 5
831 04 Bratislava 3

IČO: 31363822
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza

IČO: 34059121
Odborná kontrola a servis Zvislej plošiny ZP2
Názov položky:
Ostatné služby
Celková hodnota objednaného plnenia:
111,60 EUR
ceny sú vrátane DPH