Objednávka HNK/2021/011-1
Nákup kníh - projekt č. 20-514-04130 - Za novinkami do knižnice
Dodávateľ
UK Veda, s.r.o.
Šafárikovo námestie 6
814 99 Bratislava

IČO: 45983658
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza

IČO: 34059121
Nákup kníh - projekt č. 20-514-04130 - Za novinkami do knižnice
Názov položky:
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia:
51,10 EUR
ceny sú vrátane DPH