Objednávka HNK/2020/017-1
stravné lístky na mesiac marec 2020
Dodávateľ
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8
820 15 Bratislava

IČO: 52005551
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza

IČO: 34059121
stravné lístky na mesiac marec 2020
Názov položky:
Stravné lístky
Názov položky:
Stravné lístky
Celková hodnota objednaného plnenia:
487,20 EUR
ceny sú vrátane DPH