Objednávka HNK/2024/061
Dodávateľ
Terézia Valovičová
Družby 683/7
972 12 Nedožery - Brezany
IČO: 50770110
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Nákup kancelárskych potriem v rámci projektu Literárna jar Ondreja Čiliaka 2024. Realizovaný s podporu mesta Prievidza
Názov položky:
Materiál, 151 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
151,00 EUR
ceny sú vrátane DPH